squash klub duna

Squash - stručná pravidla hry:

Nejdůležitějším pravidlem ve squashi je povinnost hráče odehrát míček na přední stěnu buď volejem, nebo maximálně po jednom dopadu na zem. Hráči se ve hře střídají a míček při cestě na čelní stěnu i zpět se může dotknout libovolného počtu stěn v prostoru mezi čarami ohraničujícími hřiště.
Úsek hry od podání po chybu jednoho z hráčů se nazývá RELY.

Jedna RELY končí, když míček:

1/ Dvakrát se dotkne země.

2/ Dotkne se "TINU" nebo čar stěn ohraničujících prostor hřiště, včetně ploch nad nimi (aut).

3/ Nedotkne se přední zdi v ploše nad TINEM a pod autovou čarou.

4/ Dojde k jiné chybě (např. překážení, zasažení hráče aj.).

Hra je rozhodnuta po třech vyhraných setech, tzn. že hra končí maximálně po pěti setech (zásada "best of live"). Bodovat muže jen ten hráč, který má právo podání.
Set trvá obvykle do 9 bodů. Pokud je stav 8:8, má hráč, který podává právo zvolit si zda chce hrát set do 9 nebo 10 bodů.

Hráč, který vyhrál podání, muže určit z které strany bude podávat. Strany se musí od jednoho podání k druhému měnit. Pokud soupeř vyhraje výměnu míče, získává právo podání. ale ne bod.

Správné podání musí jít přímo na přední zeď nad čáru podání a dopadnout na plochu v protilehlé zadní čtvrtině hracího pole. Podávající musí stát alespoň jednou nohou uvnitř podávací plochy. Hráč chybující při podání nemá právo na opravu, ztrácí podání a to přechází na jeho spoluhráče.

Nejvyšším zákonem při hře squash je braní ohledu na spoluhráče. Pouze u squashe existuje pravidlo, které povoluje opakovat výměnu míče (LET) pokud hrozí nebezpečí, že bychom mohli soupere poranit a nebo omezit v možnosti volby, kam míč umístit.

Poznámka: Podrobná pravidla jsou k dispozici ve SPORTCENTRU DUNA Děčín.