DUNA nabízí služby ve všech fázích stavebního plánování
od vypracování studie až po zhotovení projektu.

Orientujeme se na široké spektrum projektů, zejména však na rodinné domy, administrativní objekty a objekty veřejného zájmu jako jsou hotely, restaurace apod.

Jedná se o komlexní projektovou a konzultační činnost od zajištění zaměření, průzkumů a technických posudků, dodávek projektové dokumentace počínaje návrhem stavby přes dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, spolupráci při výběru zhotovitele stavby a koordinační činnosti včetně autorského dozoru.

V oblasti inženýrské činnosti zajišťujeme především vyřízení vydání územního rozhodnutí a následně i stavebního povolení, kolaudace stavby včetně všech jednání se zainteresovanými osobami a orgány.

Provádíme měření radonu pro stavební řízení na základě povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Jsme členy profesní organizace Asociace radonové riziko (ARR). Měřením radonu se zabýváme více než 16 let. Více informací.

Projekční kancelář datuje své začátky od roku 1995, kdy jako svoji první zakázku projektovala Sportcetrum DUNA, tj. bowling, squash a restauraci Gurmán na adrese sídla firmy.

Pracovníci projekční kanceláře jsou členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků – autorizace v oborech pozemní stavby, vytápění a vzduchotechnika.

Ceny :

Při návrhu cen vycházíme z výkonového a honorářového řádu ČKAIT, případně lze cenu stanovit propočtem hodinových sazeb a to na základě individuálního posouzení daného projektu.

Kontakty :

Ing. Petr SUKDOL - vedoucí kanceláře
telefon: 412 530 255
mobil: 724 293 178
e-mail: info@duna-dc.cz

Ing. Pavel SUKDOL, MBA - měření radonu

telefon: 412 530 255

mobil: 724 369 678

e-mail: invest@duna-dc.cz