Ing. Petr Sukdol, MBA
ředitel společnosti

Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s historií děčínské firmy Duna a.s.


Firma byla založena v roce 1989 jako výrobní družstvo DUNA Děčín. V roce 1991 (po schválení nového Obchodního zákoníku) bylo výrobní družstvo transformováno na akciovou společnost DUNA. Firma se v začátcích své činnosti orientovala na výrobu malé transportní techniky (transportní vozíky TRV 1, TRV2 a TRV3) a dále pak na výrobu zařízení na prořezávání drážek v dezénech pneumatik (prořezaváčky pneu). Veškerá činnost byla prováděna ve výrobním závodě v Benešově n.Pl., kanceláře firmy byly v pronajatých prostorech ČSPLO v Děčíně.


Sídlo firmy
Duna, akciová společnost
v Děčíně 4 - Podmoklech.

V roce 1993 byl předmět činnosti rozšířen na velkoobchod s pevnými palivy se středisky v Děčíně a v Rumburku. DUNA a.s. Děčín se stala dominantním dodavatelem hnědého uhlí v okrese Děčín. Bylo zakoupeno dopravní středisko v Krokově ulici v Děčíně a většina dovozu uhlí byla realizována vlastními dopravními prostředky ( 5x LIAZ s vlekem, 5x AVIA, 3xIFA, 2x nakladač UN053 a další). Po razantní plynofikaci, která v ČR proběhla v letech 1999 - 2001 a omezení odbytu transportní techniky firma změnila své zaměření, závod v Benešově byl odprodán a omezen byl prodej pevných paliv.

Následně byla realizována výstavba nového sídla a Sportcentra v ul. Čs. Legií v Děčíně IV, kde firma sídlí dodnes. Sportcentrum obsahuje 4 bowlingové dráhy, dva squashové kurty, fitness a restauraci Gurmán. Od roku 2005 se firma zabývá zprostředkováním prodeje nemovitostí, projekční a inženýrskou činností, správou a údržbou nemovitostí včetně pronajímání bytových a nebytových prostor.

Do skupiny "DUNA" patří čtyři dceřiné společnosti:
DUNA Reality spol. s r.o.
DUNA Invest spol. s r.o.
DUNA Consult spol. s r.o.
DUNA Servis, spol. s r.o.